Prof. Dr. Tuğrul Sarı lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamlayarak diş hekimi ünvanını aldı. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora (PhD) eğitimini tamamladı. 2007-2008 yılları arasında zorunlu askerlik hizmeti ve takip eden 3 yıl boyunca özel sektörde protez uzmanı olarak çalıştıktan sonra, 2011-2014 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent ve 2014-2017 yılları arasında ise Doçent ünvanıyla öğretim üyeliği yaptı. 2018 yılından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı ve halen aynı üniversitede öğretim üyesidir. Ek olarak, kurucu ekibinde olduğu IDA (Istanbul Dental Academy) bünyesinde eğitimler ve kurslar vermektedir. Ayrıca özel sektörde de çalışmalarına devam etmektedir. Ağırlıklı olarak implant destekli protetik restorasyonlar, diş hekimliğinde lazerler, tam seramik restorasyonlar ve dental materyaller ile ilgilenmektedir.

KURSLAR

 • 14.03.2024 / 18.03.2024

  Laminer implant kursu

  Provide users with granular control over the contrast between text and background users with granular control over the contrast between text and background colors on your website. colors on your website.

 • 14.03.2024 / 18.03.2024

  Laminer implant kursu

  Provide users with granular control over the contrast between text and background users with granular control over the contrast between text and background colors on your website. colors on your website.

 • 14.03.2024 / 18.03.2024

  Laminer implant kursu

  Provide users with granular control over the contrast between text and background users with granular control over the contrast between text and background colors on your website. colors on your website.

×

Bilgilendirme metni

İmplant destekli vida retansiyonlu protetik restorasyonlar kursu iki tam gün yapılacaktır. Bu kursta, vida retansiyonu kavramının teorisi anlatılacak ve vida retansiyonlu protezlerle ilgili var olan karışıklık ve kavram kargaşası çözümlenmeye çalışılacaktır. Tek diş eksikliği, kısmi dişsizlik ve total dişsizlik vakalarında vida retansiyonlu protez protokolleri anlatılacaktır.  Vida retansiyonu için yapılacak implant planlaması, kullanılan protetik parçalar, amaca yönelik ölçü yöntemleri, klinik ve laboratuvarda iş akışı ve provalar, farklı protetik dizayn ve opsiyonlar; örnek vakalar ve modeller üzerinde gösterilecektir. Ayrıca protezlerin teslimi, vida deliklerinin kapatılması, protezlerin bakım ve idamesi ile komplikasyon yönetimi konuları ele alınacaktır. Ayrıca vida retansiyonlu iş akışına uygun ölçü teknikleri ve abutment seçimi konularında ve altyapı provası, pasif uyum değerlendirmesi ve transfer ölçü yöntemi konusunda hands-on uygulamalar yapılacaktır. Kurs sonucunda, her katılımcının vida retansiyonlu restorasyonlar için planlamadan-protez teslimine kadar yürütülmesi gerekli olan hassas protokollere hâkim olması ve klinik-firma-laboratuvar üçgeninde yürütülen iş akışını gerçekleştirebilir hale gelmesi hedeflenmektedir.

ÖDEME YAPARAK KAYDI TAMAMLAYIN